Beschermd cultuurhistorisch landschap

Gesloten hoeven: omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 15-10-1976 tot heden

ID: 1720   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1720

Besluiten

Gesloten hoeven met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 15-10-1976  ID: 1065

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft de omgeving van drie gesloten hoeven langs de Walshoutemstraat en Bormansstraat. Karakteristieke omgevingselementen zijn weilanden en boomgaarden die het landschappelijk kader van de als monument beschermde hoeven vormen.Waarden

De omgeving van vermelde gesloten hoeven is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Gesloten hoeve

Walshoutemstraat 74 (Landen)
Gesloten hoeve met rechthoekige binnenplaats uit de 18de eeuw. Boerenburgerhuis met twee verdiepingen voorzien van rechthoekige ramen op de eerste en steekboogvensters op de tweede verdieping.


Gesloten hoeven

Bormansstraat 46-48 (Landen)
Sterk op elkaar gelijkende gesloten hoeven uit de 19de eeuw, opgetrokken uit baksteen en arduin.