Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Diepenbeek
Deelgemeente Diepenbeek
Straat Ganzestraat
Locatie Ganzestraat 92 (Diepenbeek)

Administratieve gegevens

Andere nummers

Is de (gedeeltelijke) vaststelling van

Hoeve

Ganzestraat 92, Diepenbeek (Limburg)

Hoeve met losse bestanddelen rondom een geplaveid erf, uit de 19de eeuw. Woonhuis met dwarsschuur; zeven traveeën onder zadeldak. Stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen, gedeeltelijk versteend, op gecementeerde bakstenen plint.

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen rondom een geplaveid erf, uit de 19de eeuw. Woonhuis met dwarsschuur; zeven traveeën onder zadeldak. Stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen, gedeeltelijk versteend, op gecementeerde bakstenen plint.

Waarden

historische waarde

industrieel-archeologische waarde

architecturale waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.