Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 17232   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/17232

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen rondom een geplaveid erf, uit de 19de eeuw. Woonhuis met dwarsschuur; zeven traveeën onder zadeldak. Stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen, gedeeltelijk versteend, op gecementeerde bakstenen plint.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Ganzestraat 92 (Diepenbeek)
Hoeve met losse bestanddelen rondom een geplaveid erf, uit de 19de eeuw. Woonhuis met dwarsschuur; zeven traveeën onder zadeldak. Stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen, gedeeltelijk versteend, op gecementeerde bakstenen plint.