Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 17243   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/17243

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Langgestrekte hoeve van circa 1900, met ordonnantie: woonhuis-staldwarsschuur. Recente restauratie.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Visserijstraat 27-29 (Diepenbeek)
Langgestrekte hoeve van circa 1900, met ordonnantie: woonhuis-staldwarsschuur. Recente restauratie.