Beschermd cultuurhistorisch landschap

Hoeve Janshoven: omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 15-10-1976 tot heden

ID: 1725   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1725

Besluiten

Hoeve Janshoven en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 15-10-1976  ID: 1067

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft de omgeving van hoeve Janshoven. Het gaat om een voor Haspengouw typisch herenboerenpark bij de hoeve, omgeven door akkerlanden en graslanden. De landbouwgronden worden doorsneden door de Dormaalbeek. De als monument beschermde gebouwen maken geen deel uit van het landschap.Waarden

De omgeving van de boerderij Janshoven is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hoeve Janshoven met herenboerenparkje

Cl. Gregoirestraat 4 (Landen)
Gesloten hoevecomplex uit de 18de eeuw met een in 1844 tot herenhuis verbouwde vleugel omgeven door een voor Haspengouw typisch herenboerenpark, circa 2 hectare, aangelegd rond 1860. Ten oosten bevindt zich een neogotische kapel binnen een ommuurd perceeltje.


Kasseiweg Cl. Gregoirestraat

Cl. Gregoirestraat zonder nummer (Landen)
De kasseiweg kruist de Molenbeek en loopt naar het zuiden richting de 18de-eeuwse Hoeve Janshoven. De Clément Grégoirestraat loopt tussen de akkers en werd vernoemd naar de herenboer die zich hier vestigde in 1857. De kasseiweg is aangelegd in regelmatige porfier kasseien in halfsteensverband met wat bijmenging van Tiense kwartsiet. De kasseiweg is een van de vele wegen die samenkwamen bij de hoeve Janshoven en die de hoeve verbinden met de omliggende centra zoals Walsbets, Velem en Wamont.