Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Laurentius: toren

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

ID: 1727   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1727

Besluiten

Gebouwen en kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 27

Beschrijving

De westtoren van de Sint-Laurentiuskerk te Betekom, is beschermd als monument.Waarden

De toren der Sint-Laurentiuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Laurentius

St.-Laurentiusstraat zonder nummer (Begijnendijk)
Hoofdzakelijk gotisch gebouw, bestaande uit een stevige westtoren, een drievoudige beuk van drie traveeën onder één bedaking en een driezijdig koor geflankeerd door sacristieën.