Parochiekerk Sint-Laurentius: toren

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Begijnendijk
Deelgemeente Betekom
Straat St.-Laurentiusstraat
Locatie St.-Laurentiusstraat (Begijnendijk)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24007/102.1
  • 4.01/24007/106.1
  • OB000138

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Laurentius

St.-Laurentiusstraat zonder nummer, Begijnendijk (Vlaams-Brabant)

Hoofdzakelijk gotisch gebouw, bestaande uit een stevige westtoren, een drievoudige beuk van drie traveeën onder één bedaking en een driezijdig koor geflankeerd door sacristieën.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De westtoren van de Sint-Laurentiuskerk te Betekom, is beschermd als monument.

Waarden

De toren der Sint-Laurentiuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.