Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Michiel

Beschermd monument van 08-03-1940 tot heden

ID: 1728   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1728

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Michiel te Leuven, is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Michielskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Michiel

Naamsestraat 57A (Leuven)
Voormalige kerk van het Leuvense jezuïetenklooster, sinds 1778 kerk van de Sint-Michielsparochie. Barokke kruiskerk uit de tweede helft van de 17de eeuw, naar ontwerp van de jezuïet Willem Hesius. Blikvanger is de monumentale westgevel, waarvan het rijke barokdecor de Contrareformatorische pronkarchitectuur binnenin aankondigt.