Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 17297   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/17297

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

De voormalige U-vormige hoeve, waarvan een L-vormig restant met vakwerk bewaard bleef, dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Zakstraat 1 (Wellen)
De voormalige U-vormige hoeve, waarvan een L-vormig restant met vakwerk bewaard bleef, dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw.