Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Klooster der montfortanen, secretariaat en eclectische burgerhuizen

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 09-07-1996 tot heden

ID
173
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/173

Besluiten

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Middelares met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 09-07-1996  ID: 3064

Beschrijving

De omgeving van de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Middelares te Leuven is beschermd als stadsgezicht. De bescherming omvat een rij van vier eclectische burgerhuizen met inbegrip van de achtertuinen, en het paters montfortanenklooster en -provincialaat met de achterliggende kloostertuin.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de Onze-Lieve-Vrouw-Middelareskerk met huizenrij, klooster en provincialaat is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

van 1883 naar ontwerp van architect F. Vanderperre getuigen de panden nummers 109 tot 115 nog van de authentieke kleinschalige en residentiële 19de-eeuwse basisbebouwing van de Diestsevest, getypeerd door een gevel architectuur geïnspireerd op historische stijlen.
Samen met de L-vormige volumes van het klooster in nummer 117 (1946) en het provincialaat in nummer 119 (1946/1956-1957), als stilistische voortzetting van de kerk door Stassin geconcipieerd in moderne baksteenstijl, vormen deze gebouwen door hun symmetrische opstelling, materiaalkeuze en gabariet een waardevolle architecturale omkadering van het kerkgebouw. Daarmee vormen zij bovendien als totaal gebouwenensemble een stemmig homogeen en beeldbepalend geheel langsheen de vest vormen, visueel ondersteund en verbonden door de kloostertuin, het kerkplein, de toegang tot het patersdomein en de straatafsluitingen.

historische waarde

van 1883 naar ontwerp van architect F. Vanderperre getuigen de panden nummers 109 tot 115 nog van de authentieke kleinschalige en residentiële 19de-eeuwse basisbebouwing van de Diestsevest, getypeerd door een gevel architectuur geïnspireerd op historische stijlen.
Samen met de L-vormige volumes van het klooster in nummer 117 (1946) en het provincialaat in nummer 119 (1946/1956-1957), als stilistische voortzetting van de kerk door Stassin geconcipieerd in moderne baksteenstijl, vormen deze gebouwen door hun symmetrische opstelling, materiaalkeuze en gabariet een waardevolle architecturale omkadering van het kerkgebouw. Daarmee vormen zij bovendien als totaal gebouwenensemble een stemmig homogeen en beeldbepalend geheel langsheen de vest vormen, visueel ondersteund en verbonden door de kloostertuin, het kerkplein, de toegang tot het patersdomein en de straatafsluitingen.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Klooster der montfortanen en secretariaat

Diestsevest 117-119 (Leuven)
Voor de gedeeltelijke wederopbouw in 1946 van het kloostergebouw hield E. Stassin de moderne baksteenstijl van de aanpalende kerk aan. Het voormalige secretariaat werd eveneens in een voortgezette baksteenstijl ontworpen.


Rij eclectische burgerhuizen

Diestsevest 109-115 (Leuven)
Typisch geheel van vier gekoppelde enkelhuisopstanden met drie bouwlagen onder zelfde kroonlijst- en nokhoogte en telkens een smalle deur- en brede venstertravee volgens spiegelbeeldschema.