Beschermd monument

Mouterij Van Roye: oudste gedeelten

Beschermd monument van 09-11-1993 tot heden
ID: 1730   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1730

Besluiten

Malterie Van Roye
definitieve beschermingsbesluiten: 09-11-1993  ID: 2571

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de oudste gedeelten van de mouterij Van Roye met voormalige mouttoren uit circa 1720 en de eesttoren van rond 1900 met dwars daarop aansluitend het hoofdgebouw uit circa 1890.

In het beschermingsdossier wordt de industrieel-archeologische waarde van Mouterij Van Roye als volgt gemotiveerd: Als illustratief voorbeeld van een mouterijbedrijf zoals het zich heeft ontwikkeld van 1890 tot 1940 (inclusief onderdelen van de uitrusting) en dat wat zijn gebouwenpatrimonium aangaat, omwille van zijn imago, opteerde voor een uitgesproken en originele historiserende stijl en wel over de gehele hogervermelde periode.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000775, Mouterij van Roye (Paesmans G., 1986/1992).


Waarden

De gebouwen van het voormalig bedrijf ‘Mouterie Van Roye N.N.’, met inbegrip van de uitrusting van de grote gekanteelde mouteest en van de voormalige mouteest nadien opslagplaats met tentdak, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Mouterij Van Roye

Meiboom 16, 20 (Halle)
Op de kavel tussen de Meiboom-, Stokerij-, Vandeneeckhoudtstraat en De Maeghtlaan is een mouterij ingeplant met verschillende bakstenen gebouwen, opgesteld rondom de binnenplaats. Vrij zware volumes en meer rijzige, eerder speelse torens.