Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
17301
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/17301

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Resten van een voorheen gesloten hoeve uit midden 19de eeuw, waarvan alleen het poortgebouw intact bewaard bleef.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Kasteelstraat 26 (Riemst)
Resten van een voorheen gesloten hoeve uit midden 19de eeuw, waarvan alleen het poortgebouw intact bewaard bleef.