Kapel met Calvarie

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Naamsestraat
Locatie Naamsestraat zonder nummer (Leuven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/218.1
  • OB000505

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kapel met Calvarie

Naamsestraat zonder nummer, Leuven (Vlaams-Brabant)

Op de plaats van de voormalige Heversche- of Sint-Kwintensbinnenpoort opgetrokken kapel, circa 1750 gedateerd.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De kapel met Calvarieberg, gelegen in de Naamsestraat te Leuven, is beschermd als monument.

Waarden

De Calvarieberg is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.