Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID
17334
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/17334

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Voormalige hoeve met ordonnantie: stal-woonhuis, uit de tweede helft van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Bijsstraat 18 (Voeren)
Voormalige hoeve met ordonnantie: stal-woonhuis, uit de tweede helft van de 19de eeuw.