Beschermd monument

Huis 't Sestich

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

ID
1735
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1735

Besluiten

Gebouwen en kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 27

Beschrijving

Huis 't Sestich is beschermd als monument.Waarden

Het voormalig Hotel van 't Sestich, thans Koninklijk Atheneum is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Huis 't Sestich en College van de Hoge Heuvel

Naamsestraat 69-71 (Leuven)
Het college van de Hoge Heuvel werd gesticht in 1683. De woon- en bouwgeschiedenis van de site klimt op tot rond 1400, toen het huis De Spiegel werd gebouwd, later huis ’t Sestich genoemd. De overige bebouwing dateert uit de 16de, 17de en 18de eeuw.