Huis 't Sestich

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Naamsestraat
Locatie Naamsestraat 71 (Leuven)
Alternatieve naam Huis De Spiegel

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/217.1
  • OB000504

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Huis 't Sestich en College van de Hoge Heuvel

Naamsestraat 69-71, Leuven (Vlaams-Brabant)

Het college van de Hoge Heuvel werd gesticht in 1683. De woon- en bouwgeschiedenis van de site klimt op tot rond 1400, toen het huis De Spiegel werd gebouwd, later huis ’t Sestich genoemd. De overige bebouwing dateert uit de 16de, 17de en 18de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Huis 't Sestich is beschermd als monument.

Waarden

Het voormalig Hotel van 't Sestich, thans Koninklijk Atheneum is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.