Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 17372   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/17372

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen, de open zijde van het erf naar de straat. Het woonhuis dateert mogelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw, de dienstgebouwen uit de tweede helft van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

de Schiervellaan 12, 14 (Dilsen-Stokkem)
Hoeve met losstaande bestanddelen, de open zijde van het erf naar de straat. Het woonhuis dateert mogelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw, de dienstgebouwen uit de tweede helft van de 19de eeuw.