Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kanaalsite John McCrae

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
174053
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/174053

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie West-Vlaanderen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 26-04-2024  ID: 15115

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van vaststellingen vind je op onze website.

Beschrijving

De Kanaalsite John McCrae is een oorlogssite die de Britse militaire begraafplaats Essex Farm Cemetery omvat, met links ervan de medische post en aanpalende betonnen restanten. John McCrae wordt herinnerd op een provinciale naamsteen. Hoog op de kanaaldijk staat het gedenkteken voor de '49th West Riding Division'. Ten westen van de kanaaldijk zijn nog betonnen militaire posten terug te vinden, waaronder een schuilplaats die na de oorlog gebruikt werd als noodwoning en een commandopost voor de Britse genie.

Waarden

architecturale waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kanaalsite John McCrae

Diksmuidseweg (Ieper)
De Kanaalsite John McCrae is een oorlogssite die de Britse militaire begraafplaats Essex Farm Cemetery omvat, met links ervan de medische post en aanpalende betonnen restanten. John McCrae wordt herinnerd op een provinciale naamsteen. Hoog op de kanaaldijk staat het gedenkteken voor de '49th West Riding Division'. Ten westen van de kanaaldijk zijn nog betonnen militaire posten terug te vinden, waaronder een schuilplaats die na de oorlog gebruikt werd als noodwoning en een commandopost voor de Britse genie.

Is de omvattende vaststelling van

Britse militaire post, gebruikt als noodwoning

Diksmuidseweg (Ieper)
Restant van een betonnen militaire post, opgetrokken door de Britse genie ("Royal Engineers") tegen de westkant van het kanaal Ieper-IJzer. Deze schuilplaats werd na de oorlog, bij gebrek aan beter, aangewend als noodwoning.


Commandopost John McCrae site

Diksmuidseweg (Ieper)
Betonnen militaire post van Britse makelij, opgetrokken tijdens de Eerste Wereldoorlog. De inscripties verraden de (oorspronkelijke) functie van het bouwwerk, namelijk een "Orderly Room" van de "Royal Engineers Field Companies", als het ware dus een soort commandopost van de genietroepen.


Essex Farm Cemetery

Diksmuidseweg (Ieper)
Britse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van Ch. Holden, W.H. Cowlishaw, N.A. Rew en R. Blomfield. De begraafplaats wordt omhaagd, terwijl er rondom rond opgaande bomen staan. De witte grafstenen staan over drie perken eerder onregelmatig geschikt. Het 'Cross of Sacrifice' staat aan de toegang in de noordwestelijke hoek, de 'Stone of Remembrance' centraal tegen de oostelijke zijde.


Gedenkteken 49th (West Riding) Division

Diksmuidseweg (Ieper)
Gedenkteken voor de Britse '49th (West Riding) Division' bestaande uit een monumentale hardstenen gedenkzuil op de kanaaldijk van het kanaal Ieper-IJzer, bereikbaar via een brugje en lange trappentoegang, naar ontwerp van Brierly en Rutherford, gerealiseerd door Rombaux-Roland. Het gedenkteken werd op 22 juni 1924 ingewijd door generaal Perceval, die in 1915 bevelhebber was van de 49ste divisie.


Medische post John McCrae

McCraepad (Ieper)
Betonnen medische post, door de 'Royal Engineers' opgetrokken in de aanloop naar het grote geallieerde offensief in de zomer van 1917 (Derde Slag bij Ieper). Ten noorden van de medische post zijn delen van kleine betonnen constructies te zien.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.