Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve America

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID
17409
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/17409

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Gesloten bakstenen hoeve; jaartal 1800 op balk van de stallen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve America

Bosstraat 78 (Wellen)
Gesloten bakstenen hoeve; jaartal 1800 op balk van de stallen.