Beschermd cultuurhistorisch landschap

Hoogstam- en weideboomgaard

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot (vernietigd)

De rechtsgeldigheid van dit aanduidingsobject is niet meer actueel.
ID
174115
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/174115

Besluiten

Hoogstam- en weideboomgaard
nietigverklaringen: 23-06-2004  ID: 11240

Hoogstam- en weideboomgaard
definitieve beschermingsbesluiten: 02-02-2000  ID: 3532

Beschrijving

Deze bescherming betreft de hoogstam- en weideboomgaard met haag langsheen Vinkeslag.Waarden

De hoogstam- en weideboomgaard is beschermd als cultuurhistorisch landschap omwille van het algemeen belang, gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Het voorkomen van oude fruitrassen in combinatie met hun oorspronkelijke teeltwijze en zodanig geordend dat zij elkaar op een zo efficiënt mogelijke manier zouden kunnen bestuiven en bevruchten omwille van de fruitproductie. De traditionele hoogstamboomgaard en de oude fruitrassen liggen aan de basis van de huidige pomologie. Het behoud van dergelijke boomgaarden is van algemeen belang om deze oude variëteiten in stand te kunnen houden.

esthetische waarde

De strakke structuur van het plantverbod is duidelijk aanwezig. De boomgaard heeft nog een authentiek en representatief voorkomen.

historische waarde

Als een representatief voorbeeld van een beweide hoogstamboomgaard in het dorp en als voorbeeld van de cultuurtechniek van de steen- en pitvruchten van voor 1930-1940.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Weideboomgaard

Geraardsbergsesteenweg, Vinkeslag (Melle)
Binnen de driehoek die gevormd wordt door de Geraardsbergsesteenweg, de Vinkeslag en de Kalverhagestraat bevind zich een monumentale hoogstamboomgaard met een oppervlakte van bijna 7 ha groot. De boomgaard is voornamelijk beplant met peren, aangevuld met appels en is een mooi voorbeeld van een traditionele weideboomgaard waarbij veeteelt en fruitteelt gecombineerd werden.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.