Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Jacob: kerk, behalve koor

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

ID: 1742   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1742

Besluiten

Pershuis van de Sint-Gertrudisabdij, kerken en torens
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 23

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Jacob is, met uitzondering van het koor, beschermd als monument.Waarden

De Sint-Jacobskerk, behalve het koor, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Jacob

Kruisstraat zonder nummer (Leuven)
Parochiekerk en voormalige kapittelkerk uit de 13de tot 18de eeuw. Stabiliteitsproblemen leidden in 1963 tot de sluiting van het kerkgebouw dat sindsdien ingrijpende consolidaties heeft ondergaan.