Stadswoning

Beschermd monument van 17-10-1994 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Halle
Deelgemeente Halle
Straat Basiliekstraat
Locatie Basiliekstraat 19-21 (Halle)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23027/112.1
  • 4.01/23027/126.1
  • OB001003

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Stadswoning

Basiliekstraat 19-21, Halle (Vlaams-Brabant)

Oorspronkelijk een drie traveeën breed drie verdiepingshuis met schilddak, uit de tweede helft van de 18de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het voormalig classicistisch dubbelhuis met lijstgevel in blauwe hardsteen, later opgesplitst in twee woningen.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
Artistieke waarde: mooi voorbeeld van de eind 18de-eeuws dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met arduinen Louis XVI-lijstgevel, afgelijnd door hoekpilasters met ingediepte voegen en een getande kroonlijst en opengewerkt met rechthoekige vensters met doorlopende, geprofileerde onderdorpels waarbij de lateien en spiegels zijn versierd met rozetten en festoenen.
Documentaire waarde: aangezien er in Halle slechts drie voorbeelden van 18de-eeuwse arduinen gevels zijn bewaard is het een belangrijk document. De Hallese voorbeelden zijn, in vergelijking met andere steden relatief bescheiden van opzet. Belangrijke karakteristieken zijn de symmetrisch, weinig geornamenteerde gevelopbouw belijnd door gevelhoge pilasters en een getande of geprofileerde kroonlijst, een licht geaccentueerde middentravee en sierelementen zoals rozetten, loofwerk en festoenen ontleend aan de Louis XVI-stijl.
Beeldbepalende waarde: door zijn ligging in de as van de Maandagmarkt fungeert deze arduinen gevel als een architecturaal waardevolle, visuele begrenzing.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000065, Stadswoning (Paesmans G., 1993).

Waarden

De woning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.