Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve De Oude Vlieg

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 17456   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/17456

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

De Oude Vlieg is een semi-gesloten hoeve. Het complex omvat een 17de-eeuws woonhuis en een knechtenkwartier, paardenstal, bakhuis en dwarsschuur uit de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve De Oude Vlieg

Steenweg 239 (Alken)
De Oude Vlieg is een semi-gesloten hoeve. Het complex omvat een 17de-eeuws woonhuis en een knechtenkwartier, paardenstal, bakhuis en dwarsschuur uit de 19de eeuw.