Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Dewalleff

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID
17466
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/17466

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Gesloten hoeve met kern uit de 17de eeuw, voor kort gerestaureerd en ingericht als restaurant, met wijziging van de functies.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Dewalleff

Tikkelsteeg 13 (Riemst)
Gesloten hoeve met kern uit de 17de eeuw, voor kort gerestaureerd en ingericht als restaurant, met wijziging van de functies.