Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Doolhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 17470   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/17470

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

De huidige hoeve dateert uit eind 18de - begin 19de eeuw; ligt achteruit ten opzichte van de straat en is er door een oprit, thans omgeven door laagstamboomgaarden, mee verbonden.


Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Doolhof

Daalstraat 9 (Heers)
De huidige hoeve dateert uit eind 18de - begin 19de eeuw; ligt achteruit ten opzichte van de straat en is er door een oprit, thans omgeven door laagstamboomgaarden, mee verbonden.