Beschermd monument

Sint-Elisabethgasthuis: kloostergebouwen

Beschermd monument van 19-04-1937 tot heden

ID
1748
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1748

Besluiten

Religieuze gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 19-04-1937  ID: 21

Beschrijving

De kloostergebouwen van het Sint-Elisabethgasthuis zijn beschermd als monument. De bescherming omvat het volledige complex met inbegrip van het binnenplein.Waarden

De kloostergebouwen met pand, poort, kapel en al de bijgebouwen rond de koer van het Sint-Pietershospitaal is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Elisabethgasthuis

Brusselsestraat 63, 63A-B (Leuven)
Het Sint-Elizabethgasthuis is de oudste hospitaalstichting in Leuven, aanvankelijk gelegen nabij de Sint-Jacobskerk. Het complex bevat gebouwen van de 13de tot de 18de eeuw, met binnenin enkele belangwekkende 18de-eeuwse interieurs.