Sint-Elisabethgasthuis: kloostergebouwen

Beschermd monument van 19-04-1937 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Brusselsestraat
Locatie Brusselsestraat 63, Brusselsestraat 63A, Brusselsestraat 63B (Leuven)
Alternatieve naam Sint-Pietershospitaal, augustinessenklooster

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/307.1
  • 4.01/24062/440.1
  • OB001234

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Elisabethgasthuis

Brusselsestraat 63, 63A-B, Leuven (Vlaams-Brabant)

Het Sint-Elizabethgasthuis is de oudste hospitaalstichting in Leuven, aanvankelijk gelegen nabij de Sint-Jacobskerk. Het complex bevat gebouwen van de 13de tot de 18de eeuw, met binnenin enkele belangwekkende 18de-eeuwse interieurs.

Beschrijving

De kloostergebouwen van het Sint-Elisabethgasthuis zijn beschermd als monument. De bescherming omvat het volledige complex met inbegrip van het binnenplein.

Waarden

De kloostergebouwen met pand, poort, kapel en al de bijgebouwen rond de koer van het Sint-Pietershospitaal is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.