Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Gieveld

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 17491   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/17491

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Belangrijke, semi-gesloten en voorheen omgrachte hoeve, met oude kern mogelijk van 1750 zoals aangeduid door een gevelsteen.


Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Gieveld

Gieveldstraat 48 (Voeren)
Belangrijke, semi-gesloten en voorheen omgrachte hoeve, met oude kern mogelijk van 1750 zoals aangeduid door een gevelsteen.