Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Hamels

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID
17496
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/17496

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Gesloten hoeve met kern uit de 17de of begin 18de eeuw (bakhuis en inrijpoort), grotendeels aangepast in 1824 en met recente erfzijdegevel voor het woonhuis.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Hamels

Elsterweg 24 (Riemst)
Gesloten hoeve met kern uit de 17de of begin 18de eeuw (bakhuis en inrijpoort), grotendeels aangepast in 1824 en met recente erfzijdegevel voor het woonhuis.