Watermolen Koningsmolen: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 10-06-1999 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Landen
Deelgemeente Eliksem, Ezemaal
Straat Brouwerijstraat, Schabergstraat
Locatie Brouwerijstraat 68, Schabergstraat (Landen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/24059/109.1
  • 4.02/24059/116.1
  • OB001288

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Gesloten hoeve met watermolen

Brouwerijstraat 68, Landen (Vlaams-Brabant)

De Koningsmolen is een uniek voorbeeld van een watermolen, oorspronkelijk een hertogelijke banmolen in combinatie met een oude brug/vierkantshoeve/cichoreifabriek met ast, als geheel te dateren vanaf de 15de eeuw tot circa 1900.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de omgeving van de watermolen Koningsmolen.

Waarden

De omgeving van de turbinewatermolen, genaamd de Koningsmolen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

als een interessant voorbeeld van een watermolensite die reeds in 1283 als eigendom van de Hertog van Brabant in documenten wordt vermeld die zowel een watermolen, hoeve, cichoreiast als brug uit 1530 omvat en waar in de onmiddellijke omgeving - aan de rand van de dorpskern - later met andere woorden in de 19de en begin 20ste eeuw ook andere bedrijfjes werden ingeplant zoals een margarinefabriek en een brouwerij waarvan de gebouwen op typologisch vlak nog steeds zijn bewaard en aldus een bepalende rol spelen in de historisch-ruimtelijke structuur van dit dorp.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.