Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Watermolen Koningsmolen: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 10-06-1999 tot heden
ID: 175   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/175

Besluiten

Turbinewatermolen de Koningsmolen met hoevegebouwen, cichoreiast, Getebrug en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 10-06-1999  ID: 3441

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de omgeving van de watermolen Koningsmolen.Waarden

De omgeving van de turbinewatermolen, genaamd de Koningsmolen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als een interessant voorbeeld van een watermolensite die reeds in 1283 als eigendom van de Hertog van Brabant in documenten wordt vermeld die zowel een watermolen, hoeve, cichoreiast als brug uit 1530 omvat en waar in de onmiddellijke omgeving - aan de rand van de dorpskern - later met andere woorden in de 19de en begin 20ste eeuw ook andere bedrijfjes werden ingeplant zoals een margarinefabriek en een brouwerij waarvan de gebouwen op typologisch vlak nog steeds zijn bewaard en aldus een bepalende rol spelen in de historisch-ruimtelijke structuur van dit dorp.

industrieel-archeologische waarde

als een interessant voorbeeld van een watermolensite die reeds in 1283 als eigendom van de Hertog van Brabant in documenten wordt vermeld die zowel een watermolen, hoeve, cichoreiast als brug uit 1530 omvat en waar in de onmiddellijke omgeving - aan de rand van de dorpskern - later met andere woorden in de 19de en begin 20ste eeuw ook andere bedrijfjes werden ingeplant zoals een margarinefabriek en een brouwerij waarvan de gebouwen op typologisch vlak nog steeds zijn bewaard en aldus een bepalende rol spelen in de historisch-ruimtelijke structuur van dit dorp.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gesloten hoeve met watermolen

Brouwerijstraat 68 (Landen)
De Koningsmolen is een uniek voorbeeld van een watermolen, oorspronkelijk een hertogelijke banmolen in combinatie met een oude brug/vierkantshoeve/cichoreifabriek met ast, als geheel te dateren vanaf de 15de eeuw tot circa 1900.