Beschermd monument

Kasteel de Neufcour van Eizeringen met wagenhuis

Beschermd monument van 06-09-1993 tot heden
ID: 1750   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1750

Besluiten

Kasteel De Neufour van Eizeringen met wagenhuis en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 06-09-1993  ID: 2552

Beschrijving

De bescherming omvat het kasteel de Neufcour van Eizeringen met wagenhuis.


Waarden

Het kasteel de Neufcour van Eizeringen met inbegrip van het wagenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel Neufcour van Eizeringen

Luitenant Jacopsstraat 25A, 27, 39 (Lennik)
Op een helling ingeplant rechthoekig gebouw, naar huidig uitzicht daterend uit einde 18de eeuw - begin 19de eeuw, doch met een oudere kern. Gesloten hoeve met ruime rechthoekige binnenplaats, daterend uit de 17de en 18de eeuw.