Beschermd monument

Burgerhuis

Beschermd monument van 22-06-1994 tot heden
ID: 1754   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1754

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het burgerhuis in traditionele stijl, op de deur gedateerd 1731.

Het beschermingsdossier motiveert de architectuurhistorische waarde van de panden Grote Markt 18 en 19 als volgt: "gaaf bewaard voorbeeld van een 17de-eeuwse stadswoning in de vorm van een dubbelhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl met twee bouwlagen van zes traveeën onder zadeldak, in 1731 verfraaid met een Louis XIV-geïnspireerde deuromlijsting en bijhoren dakvenster, waardoor de ingangstravee risalietvormig wordt geaccentueerd.
De kalkzandsteen geblokte omlijsting met imposten en geprofileerde druiplijst, waarboven een door voluten geflankeerd bovenlicht, wordt in de literatuur geciteerd als één van de beste voorbeelden, buiten de grote centra, van Franse beïnvloeding.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000049, Grote Markt 18-19 (PAESMANS G., 1994).


Waarden

De woningen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis

Grote Markt 18, 19 (Zoutleeuw)
Vroeger slechts één huis in traditionele bak- en zandsteenstijl. Twee verdiepingen afgedekt met een zadeldak; zijmuren voorzien van schouderstukken.