Gebied geen archeologie, gewestelijk

Gebied 8429

Gebied geen archeologie, gewestelijk van tot heden

ID
175774
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/175774

Besluiten

Kaart gebieden waar geen archeologie te verwachten valt
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 06-11-2023  ID: 15163

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van gebieden geen archeologie vind je op onze website.

Beschrijving

Deze vaststelling betreft een gebied waarvan op basis van waarnemingen en wetenschappelijke argumenten onderbouwd kon worden dat het met hoge waarschijnlijkheid geen archeologische waarde heeft.

Aanduiding van

Is de aanduiding van

Sacramentstraat

Sacramentstraat (Kortemark)
Naar aanleiding van een geplande aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden aan de Sacramentstraat te Handzame, waarbij het plangebied ca. 5.072m² groot is, werd een archeologienota opgemaakt. Hieruit bleek dat een vlakdekkende opgraving nodig was.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.