Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Kloosterhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 17578   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/17578

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Wat afgelegen ten opzichte van de straat. Bakstenen gebouwen, gegroepeerd rondom een rechthoekig, gekasseid erf met centrale mestvaalt.


Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Kloosterhof

Kloosterhofstraat 34 (Voeren)
Wat afgelegen ten opzichte van de straat. Bakstenen gebouwen, gegroepeerd rondom een rechthoekig, gekasseid erf met centrale mestvaalt.