Beschermd cultuurhistorisch landschap

Snepkensvijver met omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
175802
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/175802

Besluiten

Snepkensvijver en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 02-07-1990  ID: 2367

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De Snepkensvijver met omgeving is beschermd als cultuurhistorisch landschap. Het landschap bestaat uit een afwisseling van duinruggen met naaldbos en heide met enkele uitgestrekte plassen en vennen ertussen. De Snepkensvijver vormt een relict van turfwinning.

Het gebied werd een eerste keer beschermd als landschap bij koninklijk besluit van 4 september 1980. Deze bescherming werd ingetrokken bij ministerieel besluit van 2 juni 1988. Het gebied werd opnieuw beschermd bij ministerieel besluit van 2 juli 1990. Deze bescherming werd gedeeltelijk opgeheven door het RUP 'Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk'. Deze fiche toont de situatie na gedeeltelijke opheffing, die in werking trad op 12 februari 2024. De situatie voor de gedeeltelijke opheffing raadpleeg je hier.Waarden

De Snepkensvijver met omgeving (Grote Heide, Schoutenheide) is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Heuvelrug tussen Herentals en Lichtaart met de Netevallei

Geel (Geel), Herentals (Herentals), Lichtaart (Kasterlee), Poederlee (Lille), Olen (Olen)
Dit gebied situeert zich in de Centrale Kempen te Herentals en Kasterlee. Het noordelijke deel, op een Tertiare rug, betreft een aaneengesloten geheel van stuifzandduinen met deels natuurlijke en deels antropogene vennen. Dit gebied, aanvankelijk heide, werd in de 19de eeuw bebost met naaldhout. Het wordt door een duidelijke steilrand gescheiden van het zuidelijke vlakkere deel dat aansluit bij het alluvium van de Kleine Nete, dat overheerst wordt door een paraboolduin, weilanden, de Snepkesvijver en een rastervormige wegenpatroon en grachtenstelsel. De combinatie van het hoger gelegen reliƫfrijk bosgebied, de lager gelegen Kleine Netevallei met weilanden en de open waters, zorgt voor een contrastrijk aantrekkelijk landschap met mooie zichten. De wisselende abiotische condities leveren een gevarieerde plantengroei op en bieden een geschikt habitat voor talrijke vogels.

Andere relaties

Heeft als voorganger

Snepkensvijver met omgeving

Lichtaartseweg (Geel), Herentalsesteenweg (Kasterlee), Lichtaartseweg (Olen)


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.