Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Kuypers

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID
17589
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/17589

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Langwei 2 (Kortessem)
  • Valgaërstraat 15 (Kortessem)

Heden bakstenen gesloten hoeve met dienstgebouwen, mogelijk opgenomen op de Ferrariskaart van 1771-77 als een gesloten hoeve, in de Atlas van de Buurtwegen van 1846 aangeduid als een complex met losstaande bestanddelen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Hoeve Kuypers

Valgaërstraat 15A (Kortessem)
Heden bakstenen gesloten hoeve met dienstgebouwen, mogelijk opgenomen op de Ferrariskaart van 1771-77 als een gesloten hoeve, in de Atlas van de Buurtwegen van 1846 aangeduid als een complex met losstaande bestanddelen.