Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 17594   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/17594

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen, uit de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve losse bestanddelen

Breestraat 69 (Nieuwerkerken)
Hoeve met losstaande bestanddelen, uit de 19de eeuw.