Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 17607   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/17607

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen die teruggaat op een oude inplanting.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Mopertingenstraat 11 (Bilzen)
Hoeve met losse bestanddelen die teruggaat op een oude inplanting.