Beschermd monument

Waterkasteel Baljuwhuis

Beschermd monument van 08-11-1946 tot heden

ID
1762
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1762

Besluiten

Waterkasteel van de Baljuw
definitieve beschermingsbesluiten: 08-02-1946  ID: 143

Waterkasteel van de Baljuw
definitieve beschermingsbesluiten: 08-02-1946  ID: 143

Beschrijving

De bescherming omvat het waterkasteel.Waarden

Het kasteel van den Baljuw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

artistieke waarde

-

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Waterkasteel Baljuwhuis

Onderstraat 14 (Lennik)
Voormalig waterkasteel, tussen 1602 en 1606 gebouwd door baljuw Thomas Spruyt; einde 17de eeuw, tweemaal beschadigd door de Franse troepen doch begin 18de eeuw heropgebouwd door C.F. Spruyt.