Waterkasteel Baljuwhuis

Beschermd monument van 08-11-1946 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Lennik
Deelgemeente Gaasbeek
Straat Onderstraat
Locatie Onderstraat 14 (Lennik)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23104/131.1
  • OB000484

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Waterkasteel Baljuwhuis

Onderstraat 14, Lennik (Vlaams-Brabant)

Voormalig waterkasteel, tussen 1602 en 1606 gebouwd door baljuw Thomas Spruyt; einde 17de eeuw, tweemaal beschadigd door de Franse troepen doch begin 18de eeuw heropgebouwd door C.F. Spruyt.

Beschrijving

De bescherming omvat het waterkasteel.

Waarden

Het kasteel van den Baljuw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.