Classicistisch burgerhuis

Woning met classicistische arduinen lijstgevel uit het laatste kwart van de 18de eeuw.

De voormalige herberg ‘In de Fazant’ is een breedhuis van drie bouwlagen en drie traveeën onder een steil zadeldak met aandaken en vlechtingen, vermoedelijk daterend uit het laatste kwart van de 18de eeuw. De voorgevel is een arduinen lijstgevel in Louis XVI-stijl waarvan het gevelvlak is afgelijnd door hoekpilasters met ingediepte voegen die een gekorniste kroonlijst dragen. De rechthoekige deur- en vensteromlijstingen zijn geprofileerd, met in de middentravee spiegels en een medaillon in bas-reliëf dat de Boodschap aan Maria voorstelt. De centrale deurtravee wordt bekroond met een segmentvormig pseudo-fronton met druiplijst en een boogveld versierd met bloemenslingers.

De gevel werd net als de naastliggende woning gereconstrueerd op de wereldtentoonstelling in Antwerpen van 1930.

Bibliografie

  • Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, DB000065, Woningen Grote Markt 8, beschermingsdossier (G. Paesmans 1993), doos 21.08 map 2252.
  • DE MAEGD C. & VAN AERSCHOT S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Bron: -
Auteurs:  Foubert, Annemie
Datum: 2013

Je kan deze pagina citeren als: Foubert, Annemie: Classicistisch burgerhuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/152083 (geraadpleegd op 29-10-2020)


Classicistisch burgerhuis

De bescherming als monument betreft het burgerhuis met classicistische arduinen lijstgevel uit het laatste kwart van de 18de eeuw.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
Artistieke waarde: door zijn gaafheid vormt dit pand, dat vermoedelijk dateert uit het laatste kwart van de 18de eeuw, een mooie illustratie van de lokale Louis XVI-stijl, gekenmerkt door een geprofileerde arduinen lijstgevel met hoekpilasters met ingediepte voegen die een gekorniste kroonlijst dragen en een geaccentueerde middentravee met segmentboogvormig fronton met bloemslingers boven de inkomdeur en op de verdieping een gevelmedaillon dat de Boodschap aan Maria voorstelt.
Documentaire waarde: aangezien er in Halle slechts drie voorbeelden van 18de-eeuwse arduinen gevels zijn bewaard, is het een belangrijk document. De Hallese voorbeelden zijn, in vergelijking met andere steden, relatief bescheiden van opzet. Belangrijke karakteristieken zijn de symmetrisch, weinig geornamenteerde gevelopbouw belijnd door gevelhoge pilasters en een getande of geprofileerde kroonlijst, een licht geaccentueerd middentravee en sierelementen zoals rozetten, loofwerk en festoenen ontleend aan de Louis XVI-stijl.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000065, Woning (Paesmans G., 1993).

Bron: -
Auteurs:  Agentschap Onroerend Erfgoed

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed: Classicistisch burgerhuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/187345 (geraadpleegd op 29-10-2020)