Beschermd monument

Hotel De Gulden Hoorn

Beschermd monument van 17-10-1994 tot heden
ID: 1768   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1768

Besluiten

Woningen, arduinen portiek, winkelpui, postgebouw, arduinen kapel en stadskern van Halle
definitieve beschermingsbesluiten: 17-10-1994  ID: 2759

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het hoekhuis, als onderdeel van het voormalige hotel De Gulden Hoorn.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
Historische waarde: dit voormalig hotel, in 1699 vermeld als ‘de Gulden Hoorn’, is vrijwel het enige nog bewaarde van de talrijke hotels en afspanningen die dit vermaard bedevaartsoord telde totdat de opkomst van het spoorwegverkeer hun bestaan overbodig maakte. Gezien de gunstige ligging vlak tegenover de kerk was het ongetwijfeld één van de belangrijkste hotels van de stad. Het gaf alleszins zijn naam aan de aanpalende Hoornstraat waar zich vroeger de bijgebouwen bevonden.
Documentaire waarde: merkwaardig, stilistisch heterogeen hoekpand in bak- en zandsteen met afgesnuit zadeldak waarvan de gevels een staalkaart vertonen van diverse verbouwingen vanaf de 17de tot het begin van de 20ste eeuw. Naast traditionele elementen zoals hoekkettingen, negblokomlijsting en muizentandfries bleef in de zijgevel een 18de-eeuwse getoogde kelderdeur en een Louis XV-portiek bewaard, terwijl de classicistisch geïnspireerde 19de-eeuwse voorgevel met als een cordonlijst doorgetrokken onderdorpels een verzorgde houten winkelpui bevat. Deze pui is voor Halle het enige substantiële voorbeeld van de art nouveau.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000065, Woning (Paesmans G., 1993).


Waarden

De woning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hotel De Gulden Hoorn

Grote Markt 15 (Halle)
Voormalig hotel met kern uit de 17de eeuw met een stilistische heterogeniteit die het resultaat is van verschillende verbouwingen gedurende de eeuwen.