Beschermd monument

Stationsgebouw Racour en logis des piocheurs

Beschermd monument van tot heden

ID
177
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/177

Besluiten

Station van Racour en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 19-02-2002  ID: 3807

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het stationsgebouw Racour met inbegrip van het logis des piocheurs, opgetrokken in 1908 door de Staatsspoorwegen. De omgeving is als dorpsgezicht beschermd.Waarden

Het voormalige station van Racour is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als een goed voorbeeld van een landelijk station of halte die in 1908 door de Staatsspoorwegen (eigenaar van de lijn sedert 1878) werd opgetrokken langs een spoorlijn die reeds in 1865 door een privé-spoorwegmaatschappij werd aangelegd, dit in opvolging van een in 1887 geïmproviseerde halte. Dit gebeurde in een karakteristieke baksteenarchitectuur, in onderhavig geval in een bijzonder uitgebreide decoratieve uitvoering met bakstenen in verschillende kleuren en met het gebruik van gebouchardeerde natuurstenen blokken. Het is tevens een materiële getuige van de wijze waarop het spoorwegnet inspeelde op de behoeften van de plaatselijke economie die vanaf de tweede helft van de 19de eeuw evolueerde door o.a. de oprichting en uitbreiding van een suikerfabriek en een bekende fabriek van wanmolens te Racour. Tevens is hier nog een zogenaamde 'logis des piocheurs' bewaard.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Station Racour

Racourhalte 1 (Landen)
Betreft hier een goed voorbeeld van een landelijk station dat in 1908 door de Staatsspoorwegen werd opgetrokken. Karakteristieke baksteenarchitectuur in een bijzonder uitgebreide decoratieve uitvoering.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.