Stationsgebouw Racour en logis des piocheurs

Beschermd monument van 19-02-2002 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Landen
Deelgemeente Landen
Straat Racourhalte
Locatie Racourhalte 1 (Landen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24059/145.1
  • OB001477

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Station Racour

Racourhalte 1, Landen (Vlaams-Brabant)

Betreft hier een goed voorbeeld van een landelijk station dat in 1908 door de Staatsspoorwegen werd opgetrokken. Karakteristieke baksteenarchitectuur in een bijzonder uitgebreide decoratieve uitvoering.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het stationsgebouw Racour met inbegrip van het logis des piocheurs, opgetrokken in 1908 door de Staatsspoorwegen. De omgeving is als dorpsgezicht beschermd.

Waarden

Het voormalige station van Racour is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als een goed voorbeeld van een landelijk station of halte die in 1908 door de Staatsspoorwegen (eigenaar van de lijn sedert 1878) werd opgetrokken langs een spoorlijn die reeds in 1865 door een privé-spoorwegmaatschappij werd aangelegd, dit in opvolging van een in 1887 geïmproviseerde halte. Dit gebeurde in een karakteristieke baksteenarchitectuur, in onderhavig geval in een bijzonder uitgebreide decoratieve uitvoering met bakstenen in verschillende kleuren en met het gebruik van gebouchardeerde natuurstenen blokken. Het is tevens een materiële getuige van de wijze waarop het spoorwegnet inspeelde op de behoeften van de plaatselijke economie die vanaf de tweede helft van de 19de eeuw evolueerde door o.a. de oprichting en uitbreiding van een suikerfabriek en een bekende fabriek van wanmolens te Racour. Tevens is hier nog een zogenaamde 'logis des piocheurs' bewaard.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.