Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losstaande bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 17710   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/17710

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Kleine hoeve met losstaande bestanddelen uit de tweede helft van de 19de eeuw. Gebouwen in stijl- en regelwerk, gedeeltelijk versteend, gegroepeerd rondom een rechthoekig erf.


Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losstaande bestanddelen

Alkerstraat 62 (Alken)
Kleine hoeve met losstaande bestanddelen uit de tweede helft van de 19de eeuw. Gebouwen in stijl- en regelwerk, gedeeltelijk versteend, gegroepeerd rondom een rechthoekig erf.