Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losstaande bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID
17712
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/17712

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen uit de tweede helft van de 19de eeuw, met mogelijke kern uit de eerste helft van de 19de eeuw in het woonhuis.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losstaande bestanddelen

Hendrikstraat 104 (Alken)
Hoeve met losstaande bestanddelen uit de tweede helft van de 19de eeuw, met mogelijke kern uit de eerste helft van de 19de eeuw in het woonhuis.