Beschermd cultuurhistorisch landschap

Dorpskom Gaasbeek: uitbreiding

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 05-01-1973 tot heden

ID: 1772   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1772

Besluiten

Dorpskom Gaasbeek
definitieve beschermingsbesluiten: 05-01-1973  ID: 625

Beschrijving

De bescherming als landschap van de dorpskom van Gaasbeek werd in 1973 uitgebreid met twee percelen gelegen ten noorden van de bestaande bescherming.

Deze percelen zijn gelegen aan weerszijden van de waterloop Beek.Waarden

De rangschikking als landschap, omvattende het landschap gevormd door de dorpskom van Gaasbeek wordt uitgebreid tot kadastrale percelen 28C en 228B omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Gaasbeek, Sint-Laureins-Berchem, Oudenaken en Elingen

Gooik, Kester, Leerbeek (Gooik), Halle (Halle), Gaasbeek, Sint-Kwintens-Lennik, Sint-Martens-Lennik (Lennik), Elingen, Pepingen (Pepingen), Oudenaken, Sint-Laureins-Berchem, Sint-Pieters-Leeuw, Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw)
Het landschapsbeeld dat kan afgeleid worden uit de Ferrariskaarten (1771-1777) sluit reeds goed aan bij het huidige landschap. De interfluvia werden toen ook reeds gekenmerkt door een open akkerlandschap. Alleen langs de grotere wegen waren er bomenrijen in dit open landschapscompartiment. De valleien vormden langgerekte groene linten, met weiden en enkele bosjes. Van de 10de tot de 13de eeuw greep de mens zeer sterk in in het Pajotse landschap. De ‘grote ontginningen’ zetten bos, heide en moeras om in vruchtbare landbouwgrond. Het kasteel van Gaasbeek vormde het centrum van het Land van Gaasbeek, horend bij hertogdom Brabant. Het kasteel van Gaasbeek werd omstreeks 1235 opgetrokken door de hertogen van Brabant. Het was een op een hoogte ingeplante en volledig omgrachte burcht die weerwerk moest bieden tegen de dreigingen van de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen.