Beschermd monument

Burgerhuis

Beschermd monument van 22-06-1994 tot heden
ID: 1773   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1773

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het burgerhuis aan de Begijnhofstraat.

Het beschermingsdossier motiveert de architectuurhistorische waarde van het pand Begijnhofstraat 3 als volgt: "gaaf bewaard voorbeeld van een bescheiden classicistisch burgerhuis uit het derde kwart van de 18de eeuw in de vorm van een dubbelhuis met symmetrische gevelordonnantie bepaald door steekboogopeningen in een vlakke omlijsting met uitspringende sluitsteen."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000049, Begijnhofstraat 3 (PAESMANS G., 1994).


Waarden

De woning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis

Begijnhofstraat 3 (Zoutleeuw)
Bak- en zandstenen rijhuis van twee verdiepingen, uit de tweede helft van de 18de eeuw.