Burgerhuis De Olifant

Beschermd monument van 17-10-1994 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Halle
Deelgemeente Halle
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 28 (Halle)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23027/132.1
  • OB001010

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis De Olifant

Grote Markt 28, Halle (Vlaams-Brabant)

Fraai dubbelhuis van twee en een halve verdieping en vijf traveeën, onder zadeldak, uit de tweede helft van de 18de eeuw, met recent gevelparement.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het burgerhuis, zogenaamd De Olifant.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
Architectuurhistorische waarde: relatief gaaf bewaard voorbeeld van een stadswoning uit de tweede helft van de 18de eeuw, opgevat als een vijf traveeën breed dubbelhuis in een lokale Louis XV-stijl, gekenmerkt door een symmetrisch uitgewerkte lijstgevel met steekboogvensters met rocaillesluitsteen en een centraal accent in de vorm van een bijzonder plastisch uitgewerkte spiegelboogdeur, versierd met rocaillemotieven en een smeedijzeren waaier.
Beeldbepalende waarde: door zijn specifieke ligging op de Grote Markt is dit pand mee bepalend voor het karakter en uitzicht van het marktplein.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000065, Woning (Paesmans G., 1993).

Waarden

De woning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.