Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Neven

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
17789
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/17789

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Heden semi-gesloten geheel; bestanddelen gegroepeerd rondom een gebetonneerd erf.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Neven

Overbroekstraat 50-52 (Wellen)
Heden semi-gesloten geheel; bestanddelen gegroepeerd rondom een gebetonneerd erf.