Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Kwinten

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

ID: 1779   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1779

Besluiten

Gebouwen en kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 27

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de parochiekerk Sint-Kwinten. In 2000 werd ook de kerkhofmuur als monument en het kerkhof als dorpsgezicht beschermd.Waarden

De Sint-Kwintenskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Kwinten met kerkhof

Deken Verbesseltstraat 13 (Lennik)
Zandstenen constructie in Brabantse gotiek met nog omgevend kerkhof. Het driebeukig schip bewaart een romaanse kern in het metselwerk doch werd tijdens de eerste helft van de 17de eeuw in gotische stijl verbouwd.