Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Nuchelenhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 17791   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/17791

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Belangrijke, gesloten hoeve met zeer oude vestiging, die volgens sommige auteurs opklimt tot de Frankische landname. De gebouwen werden vrijwel volledig verbouwd; van een oudere kern rest alleen de noordwestvleugel.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Nuchelenhof

Nuchelenweg 4 (Maaseik)
Belangrijke, gesloten hoeve met zeer oude vestiging, die volgens sommige auteurs opklimt tot de Frankische landname. De gebouwen werden vrijwel volledig verbouwd; van een oudere kern rest alleen de noordwestvleugel.