Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Odehof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID
17792
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/17792

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Hoeve grosso modo daterend uit begin 19de eeuw (1816) doch met oudere kern uit de 17de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Odehof

Krukstraat 18 (Riemst)
Hoeve grosso modo daterend uit begin 19de eeuw (1816) doch met oudere kern uit de 17de eeuw.