Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Station Racour met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
178
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/178

Besluiten

Station van Racour en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 19-02-2002  ID: 3807

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De omgeving van station Racour is als dorpsgezicht beschermd. Het eveneens als monument beschermde stationsgebouw en het zogenaamd 'logis des pecheurs' maken deel uit van deze afbakening. De stationssite omvat naast dit stationsgebouw en het 'logis des piocheurs', de tuin van de stationschef met twee taxusbomen en de voormalige spoorwegbedding.Waarden

De onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als voorbeeld van een stationssite met een geheel van elementen waaronder zich zowel een stationsgebouw, een zogenaamd 'logis des piocheurs', de tuin van de stationschef als een voormalige spoorwegbedding bevinden.
In de tuin ten slotte staan twee taxusbomen die in de periode van oprichting van het station werden geplant.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Station Racour

Racourhalte 1 (Landen)
Betreft hier een goed voorbeeld van een landelijk station dat in 1908 door de Staatsspoorwegen werd opgetrokken. Karakteristieke baksteenarchitectuur in een bijzonder uitgebreide decoratieve uitvoering.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.