Beschermd monument

Opgaande plataan als vrijheidsboom Sint-Agatha-Rode

Beschermd monument van 03-07-1979 tot heden

ID: 1780   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1780

Besluiten

Parochiekerk Sint-Agatha, kerkhofmuur, vrijheidsboom en dorpskern
definitieve beschermingsbesluiten: 03-07-1979  ID: 1272

Beschrijving

De bescherming als monument betreft een vrijheidsboom ten zuiden van de Sint-Agathakerk.Waarden

De vrijheidsboom (plataan) op het kerkhof is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

volkskundige waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Opgaande plataan als vrijheidsboom

Leuvensebaan zonder nummer, St.-Agathastraat zonder nummer (Huldenberg)
De vrijheidsboom, een gewone plataan, bevindt zich op het kruispunt van de Sint-Agathastraat met de Leuvensebaan, ten zuiden van de Sint-Agathakerk en het ommuurde kerkhof. Deze 34 meter hoge, opgaande boom heeft een stamomtrek van 5,46 meter. Voor de boom is een herdenkingsmonument opgericht.