Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Timmersmans

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 17839   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/17839

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Langgestrekte hoeve uit eind 16de - eerste helft 17de eeuw.


Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Timmersmans

Bulsstraat 116 (Alken)
Langgestrekte hoeve uit eind 16de - eerste helft 17de eeuw.